beursvloer ermelo

1 Februari 2024

19.00-20.30 uur

Chr. College Groevenbeek

lees meeraanmelden

beursvloer ermelo

Beursvloer Ermelo is hét evenement waarin lokale maatschappelijke organisaties en ondernemers elkaar vinden.

Maatschappelijke Organisaties kunnen een hulpvraag indienen en ondernemers kunnen hulp beschikbaar stellen om zo lokaal invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het succes van De Beursvloer is: laagdrempelig, lokaal én voor alle betrokken partijen ‘winstgevend’.

Op Beursvloer Ermelo bieden we maatschappelijke organisaties en bedrijven de kans om iets voor elkaar te betekenen. Knelpunten van verenigingen en stichtingen op het gebied van menskracht, expertise, materialen en middelen worden door het bedrijfsleven opgelost.

Verenigingen en stichtingen bieden op hun beurt een tegenprestatie die past bij het karakter van hun vereniging en de match met het betreffende bedrijf. In anderhalf uur tijd onderhandelen ze samen, met gesloten beurs, over vraag en aanbod.

over

Beursvloer Ermelo is een initiatief van Welzijn Ermelo
Hanneke Starre
06-16809158
info@beursvloerermelo.nl

locatie

Chr. College Groevenbeek
Paul Krugerweg 44
3851 ZJ Ermelo

aanbeveling

Beursvloer Ermelo biedt een geweldig platform voor plaatselijke bedrijven en maatschappelijke organisaties om elkaar op dit vlak te inspireren en van elkaar te leren.

In de huidige maatschappij zijn de plaatselijke verenigingen de bindende factoren in onze samenleving. Zij zorgen voor de sociale cohesie in het dorp. Voor bedrijven die in Ermelo gevestigd of actief zijn, is het van belang dat zij zich realiseren van welk belang sociale cohesie is.

Een bedrijf is niet alleen een plek waar mensen werken, maar vooral ook waar mensen leven. Elkaar leren kennen en samen iets doen voor de plaatselijke samenleving schept onderlinge verbondenheid en verhoogt de arbeidsproductiviteit. Natuurlijk vraagt dit ook de nodige creativiteit, maar het is een bijzonder waardevolle manier om maatschappelijk betrokken te ondernemen. Vandaar ook dat ik hierbij graag een oproep doe aan bedrijven en maatschappelijk organisaties om zich in te schrijven.

Wellicht vragen zij zich af wat de beursvloer hun te bieden heeft of wat zij hier zelf te bieden hebben. Bedenk dan dat je niet altijd van tevoren kunt weten hoe je voor elkaar van belang kunt zijn. Kom gewoon naar de beursvloer en ontmoet elkaar!

Hans van Zetten

Foto van de organisatie van de Beursvloer Ermelo

organisatie

 

Hanneke Starre, Welzijn Ermelo (projectleider)

Roelie Bakker, ambassadeur Chr. College Groevenbeek (lid projectteam)

Marcel Korving, Rabobank Private Banking (lid projectteam)

Peter van den Berg, Tweezaken (lid projectteam)

matches

Foto van Hans van Zetten

Match tussen Hans van Zetten, speaker Beursvloer Ermelo, en het CBB

Hans heeft zijn eigen boek ingesproken voor de ‘lezers’ of beter gezegd luisteraars van de Chr. Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden.

Match tussen De Zaak van Ermelo en &Co die een basistraining “Personal Mapping” hebben gegeven aan de medewerkers van de Zaak van Ermelo

Personal Mapping is een training die op een leuke en eenvoudige manier inzicht geeft in het gedrag en de manier van communiceren.
Als tegenprestatie heeft De Zaak van Ermelo stickerwerk gedaan voor &Co.

partners

Logo Gemeente Ermelo
Logo van notariskantoor Vitaris
Logo Gemeente Ermelo
Logo van Partyverhuur Ermelo

aanmelden

Privacyverklaring